Spelregels

 1. Een team bestaat maximaal uit vier veldspelers, een keeper
  [met afwijkende kleding], drie wisselspelers, een coach en een verzorger.
 2. Om de wedstrijd te kunnen beginnen moet een team minimaal uit drie veldspelers en een keeper bestaan.
 3. Alle spelhervattingen moeten binnen drie seconden plaatsvinden.
 4. De tegenstander moet 3 meter afstand nemen van de bal bij een spelhervatting door de tegenstander.
 5. Tijd gaat voor afstand. Dus als een tegenstander niet op afstand staat moet de spelhervatting toch binnen drie seconden plaatsvinden. Als de ploeg in balbezit daar nadeel door ondervindt volgt een vrije trap.
 6. Alle vrije trappen, met uitzondering van de strafschop, zijn indirect.
 7. Als de bal opzettelijk op de keeper terug wordt gespeeld, mag de keeper de bal niet in de handen pakken. Onder opzettelijk terugspelen wordt ook verstaan het terugkoppen of het met de borst of bovenbenen terugspelen van de bal op de keeper.
 8. Een sliding is alleen toegestaan als dit geen gevaar voor de andere spelers oplevert.
 9. Uit intrappen en hoekschoppen kan niet rechtstreeks worden gescoord.
 10. Als de keeper de bal rechtstreeks in het doel van de tegenstander gooit, levert dit geen geldig doelpunt op.
 11. Een schot vanaf eigen helft in het doel van de tegenstander levert een geldig doelpunt op.
 12. Straffen:
 • groene kaart = 2 minuten tijdstraf
 • gele kaart = 5 minuten tijdstraf
 • rode kaart = verwijdering uit de zaal. Bij een rode kaart is de betreffende speler automatisch de eerstvolgende wedstrijd geschorst in afwachting van de beslissing van de strafcommissie.

Gedragsregels

 1. Een team dient 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd in de zaal aanwezig te zijn.
 2. Teams dienen in het kleedlokaal of op de tribune op het einde van de voorgaande wedstrijd te wachten en niet in de beperkte ruimte naast het speelveld.
 3. Bij gelijke kleur van shirts moet de thuisspelende ploeg voor afwijkende shirts zorgen, hesjes zijn ook toegestaan. De shirtkleuren van de diverse teams staan op de website onder “teams” vermeld. Deze vermelding is bepalend.
 4. Voor aanvang van de wedstrijd moet bij de tijdwaarnemer een spelerslijst worden afgegeven bij de wedstrijdleiding. Deze spelerslijst is te downloaden op de website onder “formulieren”.
 5. Na afloop van de wedstrijd moet de aanvoerder van elk team bij de wedstrijdleiding het wedstrijdformulier ondertekenen.
 6. Na afloop van het seizoen is het tot 1 september en vanaf 15 december tot 1 januari is het spelers toegestaan tussen teams te wisselen. Spelers die niet actief zijn bij andere teams in Deurne kunnen het hele jaar aan de spelerslijst worden toegevoegd. Nieuwe spelers zijn speelgerechtigd zodra de secretaris in het bezit is van de personalia van de nieuwe speler [naam, voornamen, geboortedatum, woonplaats, adres en telefoonnummer of e-mailadres] en een recente foto [pasfoto of kopie legitimatiebewijs of een andere goed lijkende foto]. Na voorafgaand overleg en met goedvinden van de secretaris is het – bij wijze van hoge uitzondering – zelfs op de speeldag toegestaan nieuwe spelers aan de spelerslijst toe te voegen.

Meer gedetailleerde informatie is te vinden onder het kopje regels.

Huub van Neerven,

Secretaris Stichting Zaalvoetbal Deurne,

22 augustus 2014