deelnemende teams seizoen 2019-2020.
Vorig seizoen namen 24 teams aan de competitie deel. Van die teams hebben zich 21 teams voor het nieuwe seizoen ingeschreven. De teams van BM/Footmore, FHT Kuijpers ADM en Autoschade Mosman/Snookertown hebben zich afgemeld. Kuijpers en Mosman hadden niet genoeg spelers, het team van BM/Footmore wilde alleen op dinsdag in de tweede klasse spelen. Die eis is niet gehonoreerd. Op de wachtlijst stonden twee nieuwe teams. Beide hebben zich uiteindelijk niet ingeschreven. Een van de teams op de wachtlijst kreeg bij nader inzien niet genoeg spelers bij elkaar. Het andere team, dat bij andere competities bekend is als wanbetaler, is afgehaakt toen er druk werd gezet op het tijdig betalen van het inschrijfgeld.

de opzet van de [beker]competitie]
Nadat het speelprogramma helemaal af was, heeft het team van Mosman en een van de nieuwe teams zich alsnog voor deelname aan de competitie afgemeld. Omdat dit tot minder inkomsten leidt, moest het speelprogramma worden aangepast. Daarbij is ook rekening gehouden met het gegeven dat het inschrijfgeld de kosten moet dekken.

Het bestuur heeft besloten de 21 teams die zich voor de competitie hebben ingeschreven te verdelen over drie klassen van zeven teams, die in competitieverband drie keer tegen elkaar spelen. Bij de verdeling van de teams over de drie klassen is de eindstand van het seizoen 2018-2019 bepalend geweest. De klasse-indeling staat op de website vermeld.

De bekercompetitie wordt ook dit jaar weer gesponsord door Rest-O-Ricus RR Totaal Helmond. Er zullen twee afzonderlijke bekercompetities worden gespeeld. De eerste competitie bestaat uit tien teams, de tweede uit elf teams. Bij de verdeling van de teams over beide competities is ook hier de eindstand van het seizoen 2018-2019 bepalend geweest. De poule-indeling van elke competitie heeft via loting plaatsgevonden. De teams spelen in de poule een enkele competitie. Na afloop van de poulewedstrijden wordt de bekercompetitie voortgezet via het knock-outsysteem. De eerste vier ploegen uit de poules plaatsen zich voor de knock-outwedstrijden. Voor meer bijzonderheden, zie het speelprogramma op de website.

betreden van de zaal.
Als er in de zaal voorafgaande aan het voetballen, hockeyers actief zijn, is het verboden de zaal te betreden tot het moment dat de hockeyers klaar zijn met het opruimen van hun materiaal. In geen geval mag er worden begonnen met intrappen zolang er nog hockeyers op het speelveld zijn.

beleid niet opgekomen teams.
Indien teams niet opkomen voor het spelen van hun wedstrijd zal artikel 10 van hoofdstuk 4 van het huishoudelijk reglement worden toegepast. Of een team zich tijdig heeft afgemeld voor het spelen van de betreffende wedstrijd is daarbij niet van belang.

Hoofdstuk 4, artikel 10 van het Huishoudelijk Reglement luidt als volgt: Een team dat eenmaal zonder geldige reden niet komt opdagen, of niet speelgerechtigd is omdat het met minder dan 4 spelers verschijnt, zal beboet worden met € 75,-, te voldoen vóór de eerstvolgende wedstrijd bij de penningmeester (Rabobankrekeningnummer NL35RABO 0110.8195.00). Het bewijs van betaling dient vóór de wedstrijd aan de wedstrijdleiding te worden getoond. Van deze € 75,- gaat € 25,- naar de tegenstander. Bij herhaling volgt uitsluiting. Bij uitsluiting kan er geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van eerder gedane betalingen.

spelregels.
De spelregels zijn niet gewijzigd. Het huishoudelijk reglement is alleen gewijzigd ten aanzien van de opzet van de bekercompetitie.

thuisspelende ploeg zorgt voor reserveshirts.
De thuisspelende ploeg moet bij gelijke of nagenoeg gelijke kleur van shirts voor afwijkende shirts of hesjes zorgen. De kleur van het shirt van een team zoals dat op de website onder “teams” staat vermeld, is bepalend.

penningmeester decharge
De kascontrolecommissie, bestaande uit Paul en Mark Megens heeft het financiële beleid van de penningmeester over het seizoen 2017-2018 gecontroleerd en in orde bevonden. Het bestuur heeft de penningmeester decharge verleend.

24 augustus 2019