NIEUWSBRIEF

Deelnemende teams.
Vorig seizoen namen 21 teams aan de competitie deel. Van die teams hebben zich 19 teams voor het nieuwe seizoen ingeschreven. De teams van Event Bridge en De Kantine hebben zich afgemeld. Daar staat de aanmelding van drie nieuwe teams tegenover te weten Baxer, Random United 2.0 en Het Gammele Geval. Aan het zaalvoetbalseizoen 2020-2021 nemen dus 22 teams deel. De volgende teams hebben een naamswijziging ondergaan: Senza Pari wordt Modexpress, ORO wordt Van der Wallen en De Huizenbemiddelaar wordt Sleeve Technology. Als het coronavirus geen roet in het eten gooit, start de competitie op maandag 21 september 2020.

 
Het coronavirus

* Algemene regels van de overheid.
De algemene regels die in acht moeten worden genomen bij het bedrijven van binnensport, staan vermeld op de volgende websites:

Algemene gedragsregels
– Gebruik je gezonde verstand en volg de aanwijzingen van sporthalbeheerders en het kantinepersoneel op.
– Heb je aan corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen.
– Schud geen handen.
– Houd buiten het sporten om zoveel mogelijk 1,5 meter afstand in acht.
– Volg de algemene hygiëneregels zoveel mogelijk op.
– In de kantine gelden dezelfde regels die overal voor horecagelegenheden gelden.
– Er is geen mondkapjesplicht. 

Het betreden van het complex
In de kantine, in de kleedlokalen en de weg daar naartoe dient 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. De douches zijn beschikbaar, maar ook in de kleedlokalen dient 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. Naleving van deze regels zal door of namens het bestuur niet worden gecontroleerd. Echter tegen misdragingen van spelers of begeleiders naar andere deelnemers aan onze zaalvoetbalcompetitie zal – net zoals dat in het verleden het geval is geweest – door het bestuur worden opgetreden. Mocht het bestuur ter ore komen dat er teams of spelers zijn die de afstandsregel buiten de wedstrijden om, opzettelijk niet in acht nemen, dan houdt het bestuur zich het recht voor tegen dat team of die speler[s] op te treden. Het dringende verzoek aan de teams is om in het kleedlokaal of op de tribune te wachten totdat hun wedstrijd kan beginnen.

Het contact met de wedstrijdleiding
De ruimte in het lokaal waar de wedstrijdleiding zich bevindt, is klein. Om toch de voorgeschreven veilige afstand van 1,5 meter in acht te kunnen nemen, dient iedereen die bij de wedstrijdleiding moet zijn, zijn aanwezigheid vooraf kenbaar te maken door op de deur te kloppen of door de wedstrijdleider van buiten zijn lokaal aan te spreken. Dit stelt de wedstrijdleider in de gelegenheid zich zodanig op te stellen dat tussen hem en de persoon die zich in de ruimte van de wedstrijdleiding wil begeven, de afstand van 1,5 meter in acht kan worden genomen. Het dringende verzoek aan de aanvoerders is dan ook om het wedstrijdformulier niet bij de wedstrijdleiding in te vullen en om de contacten met de wedstrijdleiding tot een minimum te beperken.

De wedstrijden
Er worden geen handen geschud. Tijdens de wedstrijden geldt het verbod om 1,5 meter afstand te houden niet voor de spelers. De scheidsrechters zullen worden verzocht zich zodanig op te stellen dat zij waar mogelijk wel 1,5 meter afstand tot de spelers houden. Als spelers voor, tijdens of na de wedstrijd opzettelijk in het gezicht van andere aanwezigen hoesten, spugen of iets soortgelijks, zullen die spelers daarvoor worden bestraft. Volgens de richtlijnen van de strafcommissie kan de straf hierop