HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HOOFDSTUK 1

Naam en zetel der stichting

De zaalvoetbalorganisatie draagt de naam “Stichting Zaalvoet­bal Deurne”(hierna kortweg de S.Z.D. genoemd). Zij is gevestigd te Deurne en opgericht op 1 oktober 1972. Het secretari­aat is gehuisvest op Irenelaan 3, 5707 LS te Helmond. De S.Z.D. is aangesloten bij de regio Peelland, een samenwerkingsverband tussen de zaalvoetbalorganisaties van Asten, Bakel, Beek en Donk, Deurne, Gemert, Lieshout en Someren

HOOFDSTUK 2

Algemene bepalingen

1. Door aanmelding/inschrijving geeft iedere deelnemer te kennen het huishoude­lijk reglement te aanvaarden.

2. Het stichtingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

3. De S.Z.D. functioneert zonder winstoog­merk. Slechts de kosten, benodigd voor een goede organisatie, worden in de vorm van inschrijfgeld vastgesteld.

4. De S.Z.D. communiceert alleen met de contactpersonen van de ingeschreven teams

5. Het inschrijfgeld dient te allen tijde voor 1 juli volledig betaald te worden. Indien het inschrijfgeld niet tijdig wordt voldaan kan het bestuur besluiten dat het betreffende team niet speelgerechtigd is.

6. In het inschrijfgeld is een bedrag van € 25,– als voorschot begrepen. Op dit bedrag worden kosten en/of boetes in mindering gebracht. Indien dit bedrag aan het einde van het seizoen ontoereikend blijkt te zijn voor voornoemde betalingen zal het team een naheffing ontvangen. Een eventueel restant van dit voorschot zal na afloop van het seizoen aan die teams die daartoe een rekeningnummer hebben opgegeven, worden terugbetaald.

7. Iedere deelnemer heeft de plicht zich op correcte en sportieve wijze te gedragen. De deelnemer dient te allen tijde respect te tonen voor de tegenstander en alle anderen die bij het spel betrokken zijn, zowel voor, tijdens, als na de wedstrijd. Indien de deelnemer zich schuldig maakt aan herhaald ergerlijk gedrag tijdens de wedstrijden en/of minder vleiende opmerkingen maakt naar de scheidsrechters, wedstrijdleiding en/of bestuursleden kan de deelnemer verdere deelname aan