Nieuws

Home/Nieuws

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

  algemene verordening gegevensbescherming. Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden. Deze verordening houdt onder meer, zakelijk en sterk vereenvoudigd weergegeven, in dat organisaties zeer terughoudend moeten omgaan met het vrijgeven en/of verspreiden van persoonlijke gegevens en dat slechts die gegevens mogen worden vastgelegd die voor het beoogde doel noodzakelijk [...]

26 maart 2016|Nieuws|

archief

De thuisspelende ploeg moet bij gelijke of nagenoeg gelijke kleur van shirts voor afwijkende shirts of hesjes zorgen. De kleur van het shirt van een team zoals dat op de website onder "teams" staat vermeld, is bepalend. =====  

9 augustus 2015|Nieuws|

Nieuwe website

De website is vernieuwd. Voortaan biedt de site de mogelijkheid foto’s te plaatsen. Als er teams zijn die een teamfoto hebben en die bij de secretaris inleveren [bij voorkeur digitaal] is het mogelijk dat die foto op de website wordt geplaatst. Natuurlijk zijn actie foto's en sfeer foto's ook welkom. Bedrijven, personen en of instellingen [...]

9 augustus 2014|Nieuws|