Stichting Zaalvoetbal Deurne

coronavirus: update 12 oktober 2020:
Gelet op het met rasse schreden toenemende aantal personen in de regio dat is besmet met het coronavirus acht het bestuur het in het belang van de gezondheid van alle betrokkenen bij wedstrijden georganiseerd door de Stichting Zaalvoetbal Deurne, niet langer verantwoord door te gaan met zaalvoetballen. Vooruitlopend op de aankondiging van het kabinet om teamsporten waarbij personen boven de achttien jaar betrokken zijn te verbieden, heeft het bestuur besloten de zaalvoetbalcompetitie in Deurne met ingang van dinsdag 13 oktober 2020 voor onbepaalde tijd stil te leggen. Of en zo ja wanneer de competitie weer zal worden hervat is afhankelijk van het kabinetsbesluit om zaalsporten weer toe te laten. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen de contactpersonen daarover worden geïnformeerd en zullen deze ontwikkelingen op de website worden vermeld.

algemene informatie:
In onze zaalvoetbalcompetitie wordt gespeeld op maandag-, dinsdag- en woensdagavond. Nieuwe teams starten in principe in de laagste klasse. In overleg met het bestuur kan daarvan worden afgeweken. Op maandag begint de eerste wedstrijd om 20.00 uur, op dinsdag en woensdag om 19.30 uur. De wedstrijden staan onder leiding van twee scheidsrechters. Voor meer informatie kun je de website raadplegen of contact opnemen met de secretaris.

nieuwsbrief. In de rubriek “laatste nieuws” is een nieuwsbrief opgenomen. Deze nieuwsbrief bevat informatie over:

  • de deelnemende teams aan het zaalvoetbalseizoen 2020-2021 en de indeling van de teams
  • hoe om te gaan met het coronavirus
  • de opzet van de [beker]competitie
  • het betreden van de zaal
  • het beleid indien teams niet komen opdagen voor het spelen van hun wedstrijd
  • bij gelijke kleur shirts zorgt de thuisploeg voor afwijkende shirts. De shirtkleur zoals die op de website staat is bepalend.
Speelprogramma
Uitslagen

Mededelingen van het bestuur