Stichting Zaalvoetbal Deurne

algemene informatie:
In onze zaalvoetbalcompetitie wordt gespeeld op maandag-, dinsdag- en woensdagavond. Nieuwe teams starten in principe in de laagste klasse. In overleg met het bestuur kan daarvan worden afgeweken. Op maandag begint de eerste wedstrijd om 20.00 uur, op dinsdag en woensdag om 19.30 uur. De wedstrijden staan onder leiding van twee scheidsrechters. Voor meer informatie kun je de website raadplegen of contact opnemen met de secretaris.

coronavirus: update 29 september 2020
Aangescherpte maatregelen sport
Bij sportwedstrijden en trainingen mag vanaf 29 september geen publiek toegelaten worden. Er geldt een uitzondering voor volwassenen die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van kinderen tot en met 17 jaar. De uitzondering geldt ook voor “rij-ouders”. Zij maken namelijk onderdeel uit van het begeleidingsteam van de sporters. Een andere maatregel is het sluiten van de sportkantines.

Voor de sportbeoefening blijven de regels die sinds 1 juli gelden van kracht: binnen- en buitensporten kunnen actief kunnen worden beoefend, inclusief het organiseren van competities. Senioren hoeven net als de jeugd onderling tijdens het sporten geen anderhalve meter afstanden te houden. Het is belangrijk dat voor en na het sporten wél voldoende afstand wordt gehouden. Na de wedstrijd of training dienen de sporters en het begeleidingsteam de sportaccommodatie zo snel mogelijk verlaten.

Actuele informatie
www.rijksoverheid.nl/coronavirus
www.nocnsf.nl/coronavirus-en-sport
www.deurne.nl, knop ‘Coronavirus

nieuwsbrief. In de rubriek “laatste nieuws” is een nieuwsbrief opgenomen. Deze nieuwsbrief bevat informatie over:

  • de deelnemende teams aan het zaalvoetbalseizoen 2020-2021 en de indeling van de teams
  • hoe om te gaan met het coronavirus
  • de opzet van de [beker]competitie
  • het betreden van de zaal
  • het beleid indien teams niet komen opdagen voor het spelen van hun wedstrijd
  • bij gelijke kleur shirts zorgt de thuisploeg voor afwijkende shirts. De shirtkleur zoals die op de website staat is bepalend.

Het bestuur wenst iedereen, ondanks de beperkingen die het coronavirus met zich meebrengt een sportief en aangenaam zaalvoetbalseizoen toe.

Speelprogramma
Uitslagen

Mededelingen van het bestuur